מה שמעניין בנייר מכתבים…

נייר המכתבים מייצג באופן מלא את החברה ואת המסרים שלה